Skip to main content

Jag arbetar just nu på en illustrerad faktabok om graviditetens- och förlossningens kulturhistoria. Den ämnar ge en inblick i hur den kroppsliga upplevelsen gestaltats och hur ritualer kring den ser ut, och sett ut: kulturellt, globalt, mytologiskt och historiskt. Stilistiskt varvas intervjumaterial med lektorer, postdoktorander och filosofer med topplistor, arkivmaterial och statistik. Den egna erfarenheten av en 72-timmars förlossning, och viktökning på 22 kilo, används som motor bakom frågeställningarna och löper som en röd tråd genom innehållet. Kapitlen behandlar allt från porträtterande av gravida i popcornrullar och 70-tals skräckisar, science-fiction litteraturens varsel om framtidens förlossningar, hur Demi Moores sexiga babybump i Vanity Fair 1991 förändrade synen på gravidkroppen och skrock från 1800-talets Sverige.

Stort tack till Helge Ax:son Johnsons stiftelse för medel till research 2018 och 2020.